Rehberlik Servisi

Okula Uyum Programı

Açı Ortaokulunda okula uyum kapsamında öğrencilerimizi tanımaya yönelik her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış öğrenci tanıma çalışmaları uygulanır ve öğrencilerimizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla okul-aile işbirliği içinde oryantasyon çalışmaları yürütülür.

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için öncelikle bulundukları ortama uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu uyumu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları okulların açıldığı dönemde gerçekleştirilir. Uyum konusunda aile ile işbirliği süreklidir. Yıl boyunca ihtiyaç duyulan her durumda da bu destek sürer.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerimizi tanımaya yönelik her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış bu çalışmalar ile öğrencilerin desteklenmesi gereken yönleri belirlenir. Bu çalışmamız öğrencilerimizin okula uyum sürecinde doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir. Yapılan görüşme sonucunda veliler bilgilendirilir.

Check-up Raporu

Haftalık Check-up Gelişim raporu ile öğrencilerimizin eksiksiz öğrenimini sağlıyoruz. Hedef “TAM ÖĞRENME”

Kişisel Öğrenme Stil Testi

Kişisel öğrenme stili testi ile “Nasıl öğreniyorum?” sorusuna cevap aranır. Her insanın parmak nasıl farklı ise öğrenmesi de farklıdır.

Aile İletişim Programı

Aile iletişim programımız ile okul-aile işbirliğini etkin bir şekilde sürdürmek hedeflenir. Velilerimiz öğrencilerimizin gelişimi ile ilgili bilgilendirmek, en doğru şekilde yönlendirebilmek amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir ve bilgilendirici bültenler hazırlanır.

Açı Ortaokulu yaratıcı, özgün, duyarlı, çok yönlü eğitimiyle minik yetenekleri doğru yönlendiriyor

Öğrenci Gelişim, Takip ve Destek Programı

Öğrenci gelişim takip ve destek programı kapsamında her bir öğrencimizin duygusal, sosyal ve akademik süreçlerin takibi gerçekleştirilir. İhtiyaçları doğrultusunda gerekli, destek çalışmaları yürütülür. Öğretmen ve aile bilgilendirmesiyle süreç devam eder.

Kariyer Danışmanlığı Programı

Kariyer danışmalığı programımız ile öğrencilerimizin etkili kariyer becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Onların kariyer yolculuklarında kendilerini tanımaya ve yeteneklerini keşfetmeye, gelecekleriyle ilgili karar verebilme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülür.

Sınıf Rehberlik Programı

Sınıf rehberlik programı kapsamında öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı temel alınarak planlanan sınıf rehberlik çalışmaları yürütülür. Öğrencilerimize eğitsel, duygusal, sosyal ve mesleki bilgilendirme amacıyla çeşitli seminerler verilir.

YETENEĞE GÖRE

Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre özel yöntemler uyguluyoruz.

ÇEVRE BİLİNCİ

Çevresine duyarlı, paylaşımcı, eleştirel bireyler yetiştiriyoruz.

BİLİMSEL ÖĞRETİM

Çocuklarımıza bilimsel öğretim programları uyguluyoruz.

YABANCI DİL

5. sınıftan itibaren İngilizce'nin yanında Almanca dersi veriyoruz.

Yaşam ve Beceri Merkezi

Yaşam Becerileri Merkezimizde Birbirinden Farklı Atölye ile Hayata Hazırlıyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi

Dünya Standartlarında Yabancı Dil ile Vizyonu Geniş Öğrenciler Yetiştiriyoruz.

Akademik Başarı

Öğrencileri Hem Akademik Hayata Hem de Yaşama Hazırlar.

Değerler Eğitimi

Kapsamlı Değerler Eğitimi ile Erdemli Nesiller Yetiştiriyoruz.

TOP