Neden Açı?
  1. Bilginin ‘’Güç’’ olduğunu bilip çocuklarımızın çağın gereksinimi olan her türlü bilgiyle donatmayı vazife bildiğimiz için…
  2. Öğrencimizi akademik başarının yanı sıra ‘’Yaşam beceri Atölyelerinde’’ hayata hazırlayan bir hayat okulu olduğu için…
  3. TEOG ve YGS-LYS gibi milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlarda öğrenciyi sınavlara en iyi şekilde hazırlayacak kadrolara, yayınlara ve yılların tecrübesine ve birikimine sahip olduğu için…
  4. İnsanı insan yapan sevgi, saygı, merhamet,edep,adalet v.b duyguları çocuklarımızın gönüllerinde yeşertebilmeyi görev saydığı için…
  5. Türkiye’nin ilk ve tek liderlik okulu ‘’BLC’’ insan merkezli öğrenme ve gelişim sistemini Erzincan’lılarla buluşturan okul olduğu için…
  6. BLC ‘’Real Life English’’ programıyla dil öğretiminde yeni bir çığır açtığı için…
  7. Etkin bir rehberlik hizmetini ilke edindiği için
  8. Alanında uzman ve tevrubeli bir kadrosu olduğu için
  9. Ve hepsinden öte insana sadece insan olduğu için değer veren bir okul olduğu için…

YETENEĞE GÖRE

Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre özel yöntemler uyguluyoruz.

ÇEVRE BİLİNCİ

Çevresine duyarlı, paylaşımcı, eleştirel bireyler yetiştiriyoruz.

BİLİMSEL ÖĞRETİM

Çocuklarımıza bilimsel öğretim programları uyguluyoruz.

YABANCI DİL

5. sınıftan itibaren İngilizce'nin yanında Almanca dersi veriyoruz.

TOP