Eğitim & Öğretim

Uzman Öğretmen, Disiplinli Eğitim, Kaliteli Bol Yayın ve Açı TV

Akademik başarı ancak güçlü bir öğretmen kadrosuyla mümkündür. Açı Ortaokulu kurumsal yapısı sağlam, hareket kabiliyeti yüksek iyi yönetilen bir kurumdur. Açı Ortaokulu seçkin kadrosu her öğrenciyi yakından takip eder, onlarla “Hakkaniyet” çerçevesinde ayrıştırmadan ve yarıştırmadan ilgilenir. Sınıftaki her öğrenciyi dikkate alarak dersi anlatır. İşlenen konu tam olarak anlaşılıp kavranmadan yeni bir konuya geçmez.

Açı Ortaokulu öğrencisini şımartmaya değil başarılı kılmaya odaklanmıştır. Dolayısıyla her türlü eğitim aktivitesi disiplinli bir şekilde ciddiyetle yerine getirilmektedir.

Açı Ortaokulunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ders ve çalışma kitapları yanında Açı Yayınları tarafından hazırlanan kitaplar, soru bankaları, yaprak testler, ünite takip fasikülleri, denemeler ve akıllı içeriklerle daha çok pratik yapma imkânı bulur.  Açı Yayınlarının 5. Sınıftan başlayıp 8. Sınıfa kadar hazırlamış olduğu yayınlar Açı Ortaokulu öğrencilerimize ücretsiz verilecektir.

Öğrencilerimize vereceğimiz AÇI TV şifre kartlarıyla internet üzerinden bütün konu videoları ve soru çözümlerine ücretsiz ulaşabilecekler.

Açı Ortaokulunda eğitim – öğretim tam gün uygulanır. Öğrencilerimiz 08:30 – 17:00 saatleri arasında okulda bulunurlar. Gün içinde öğrenciler ne yaparlar;

Müfredat Dersleri

Etütler

Tekrar Çalışmaları

Ödev Yapma Saatleri

Kitap Okuma Saatleri

Etkinlikler

Oyunlar

Sportif Faaliyetler

Değerler Eğitimi

Topluma yararlı insanlar yetiştirmek için belli bir plan ve program çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin hem kişilik hem de ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimize günlük hayatı planlama becerisi, kişisel gelişim ve sosyalleşme konularında güzel değerler kazandırılamaya çalışılmaktadır.

Kaybolmaya yüz tutmuş saygı, dürüstlük, yardımseverlik gibi insani değerleri yaşatma gayretindeyiz. Amacımız kendisi ile barışık, insanlığa yararlı, kişilikli ve kimlikli nesillerin topluma kazandırılmasıdır. Düşünen, okuyan, fikir üreten, paylaşan, yardımlaşan, sosyal, kişilikli, ahlaklı, örnek nesiller yetiştirmek hedefimizdir.

Değerler eğitimi birimi olarak en önemli amacımız, öğrencinin içinde bulunduğu herhangi bir organizasyonda bir projede hedeflenen davranışı yaşayarak edinmesidir. Yaşayarak öğrenme adını da verebileceğimiz bu yaklaşımın öğrencilerimizde bırakacağı en önemli iz değerlerin ve erdemli davranışların onların kendi yaşanmışlıklarına dönüşmesidir. Dolayısıyla büyürken oluşan kimliklerinin birer parçası haline gelecek olan bu tecrübeler, arzu edilen şahsiyetler olabilmelerinin temelini teşkil edecektir.

  • Huzurevi Ziyaretleri
  • Ağaç Dikme
  • Yardım Kampanyaları
  • Proje Yarışmaları
  • Semi Konferanslar
  • Temiz Çevre
  • Farkındalık Oluşturma
  • Kan Bağışı

YETENEĞE GÖRE

Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre özel yöntemler uyguluyoruz.

ÇEVRE BİLİNCİ

Çevresine duyarlı, paylaşımcı, eleştirel bireyler yetiştiriyoruz.

BİLİMSEL ÖĞRETİM

Çocuklarımıza bilimsel öğretim programları uyguluyoruz.

YABANCI DİL

5. sınıftan itibaren İngilizce'nin yanında Almanca dersi veriyoruz.

Yaşam ve Beceri Merkezi

Yaşam Becerileri Merkezimizde Birbirinden Farklı Atölye ile Hayata Hazırlıyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi

Dünya Standartlarında Yabancı Dil ile Vizyonu Geniş Öğrenciler Yetiştiriyoruz.

Akademik Başarı

Öğrencileri Hem Akademik Hayata Hem de Yaşama Hazırlar.

Değerler Eğitimi

Kapsamlı Değerler Eğitimi ile Erdemli Nesiller Yetiştiriyoruz.

TOP